Guru

Guru hi Ishwar

Guru Parameshwar
Guru Krupasindhu,
Din dayalu Jagadishwar.

Guru hi Akar
Guru Nirakar
Guru me Brahma, Vishnu
Mahesh hai saakar.
Guru hi Vani
Guru Antaryami
Guru banate,
Agyani ko Gyani.

Guru hi Aaaj
Guru bhi Kal
Guru se duniya,
Reheti hai har pal.
Guru hi Pooja
Guru hi Disha
Guru se “Sat-Chit-Anand”,
Ki milti – sukhad paribhasha.